Hou de Straatfeesten gratis: wees geen feestprofiteur!

Afsluiting van het terrein

Koop je gekoelde drank aan onze togen. Met de pintjes die je bij ons koopt kunnen wij een heleboel muziekgroepen, materiaal en drukwerk betalen: hou de straatfeesten dus gratis. De verkoop van drank (aan democratische prijzen) zijn onze enige manier van inkomsten om dit festival te kunnen bekostigen. Eigen drink- en etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zien we dus liever niet op het terrein.
Hou het leuk voor iedereen! Beschadigingen, diefstal of gewelddadigheden hebben altijd hun prijs. Natuurlijk geven we jullie liever veel goeie muziek en gratis toegang, dan dat we rekeningen van kapotte of verdwenen dingen, politie of zelfs hospitalen moeten betalen! Daarom ook dit reglement.
Ons Straatfeesten Festivalterrein situeert zich tussen het gemeentehuis en de bib. Iedereen kan gratis binnen en ook buiten mits naleving van ons festivalreglement en binnen de openingsuren. Vrijdag is de toegang tot terras De Kroon vrij, Zaterdag en Zondag openen we de poorten om 13.00u en sluiten we ze om 02.00u.
Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festival terrein van Straatfeesten. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement. .

Geen drugs

Geen alcohol < 16 jaar

Geen eigen consumpties

Het gebruik en in het bezit hebben van, alsmede handel in soft en/of hard drugs is verboden.
Onder de 16 jaar is het verboden om alcohol te kopen, drinken of bij je te hebben, zowel bier als sterke drank. Onder de 18 jaar geldt dit ook voor sterke dranken.
Eigen drink- / etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zien we liever niet op het terrein. De verkoop van drank en eten (aan democratische prijzen) zijn onze enige manier van inkomsten om dit festival te kunnen bekostigen.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Geen verkoop en promotie van goederen en/of diensten

Wapens genoemd in de wet, wapens en munitie alsmede vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Straatfeesten VZW goederen en / of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. Aangetroffen goederen en promotiematerialen kunnen in beslag worden genomen.

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discriminatie, mishandeling, intimidatie, jezelf en of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, overig is ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten word je ten alle tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Overige bepalingen

Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor een ieder verplicht. Door aanwezig te zijn op het festival terrein geef je aan mee te zullen werken aan onderzoek aan kleding en tassen op verzoek van de organisatie.
Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Straatfeesten VZW dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festival terrein van Straatfeesten. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement. Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie. Bij het niet naleven van ons festivalreglement kan je de toegang tot het festivalterrein formeel ontzegd worden door Straatfeesten VZW en de Politie. Aanwezig zijn op het festivalterrein is geheel op eigen risico.

Hou de Straatfeesten gratis: wees geen feestprofiteur!

Koop je gekoelde drank aan onze togen. Met de pintjes die je bij ons koopt kunnen wij een heleboel muziekgroepen, materiaal en drukwerk betalen: hou de straatfeesten dus gratis. De verkoop van drank (aan democratische prijzen) zijn onze enige manier van inkomsten om dit festival te kunnen bekostigen. Eigen drink- en etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zien we dus liever niet op het terrein.
Hou het leuk voor iedereen! Beschadigingen, diefstal of gewelddadigheden hebben altijd hun prijs. Natuurlijk geven we jullie liever veel goeie muziek en gratis toegang, dan dat we rekeningen van kapotte of verdwenen dingen, politie of zelfs hospitalen moeten betalen! Daarom ook dit reglement.

Afsluiting van het terrein

Ons Straatfeesten Festivalterrein situeert zich tussen het gemeentehuis en de bib. Iedereen kan gratis binnen en ook buiten mits naleving van ons festivalreglement en binnen de openingsuren. Vrijdag is de toegang tot terras De Kroon vrij, Zaterdag en Zondag openen we de poorten om 13.00u en sluiten we ze om 02.00u.
Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festival terrein van Straatfeesten. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement. .

Geen drugs

Het gebruik en in het bezit hebben van, alsmede handel in soft en/of hard drugs is verboden.

Geen alcohol < 16 jaar

Onder de 16 jaar is het verboden om alcohol te kopen, drinken of bij je te hebben, zowel bier als sterke drank. Onder de 18 jaar geldt dit ook voor sterke dranken.

Geen eigen consumpties

Eigen drink- / etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zien we liever niet op het terrein. De verkoop van drank en eten (aan democratische prijzen) zijn onze enige manier van inkomsten om dit festival te kunnen bekostigen.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de wet, wapens en munitie alsmede vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Geen verkoop en promotie van goederen en/of diensten

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Straatfeesten VZW goederen en / of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. Aangetroffen goederen en promotiematerialen kunnen in beslag worden genomen.

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discriminatie, mishandeling, intimidatie, jezelf en of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, overig is ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten word je ten alle tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor een ieder verplicht. Door aanwezig te zijn op het festival terrein geef je aan mee te zullen werken aan onderzoek aan kleding en tassen op verzoek van de organisatie.

Overige bepalingen

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Straatfeesten VZW dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festival terrein van Straatfeesten. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement. Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie. Bij het niet naleven van ons festivalreglement kan je de toegang tot het festivalterrein formeel ontzegd worden door Straatfeesten VZW en de Politie. Aanwezig zijn op het festivalterrein is geheel op eigen risico.